Rozpoczynamy następny kurs teoretycznej nauki zawodu. Odbędzie się on dla zawodów: cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer. Kurs trwa 4 tygodnie.

Zajęcia będą odbywały się w formie STACJONARNEJ dla zawodów:

- cukiernik (klasy 1-3)
- piekarz (klasy 1 i 3)
- stolarz (klasy 1 i 2)
- tapicer (klasa 1).

Termin kursu: od 17 października do 15 listopada 2022 r. (1 i 11 listopad 2022r. to dni wolne).

Miejsce odbywanie kursu: Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, Królowej Jadwigi 3, 76-200 Słupsk

W TRAKCIE TRWANIA KURSU UCZNIOWIE NIE UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH ORAZ NA PRAKTYKACH U PRACODAWCÓW.

Lista uczniów biorących dział w kursach:

- cukiernik (klasy 1-3)
1a Mączkowska Luiza
1a Obiała Maja
1a Pilarska Klaudia
1a Witkowski Damian
1b Brunka Oliwia
1b Konieczna Roksana
1b Nędzi Aleksandra
1b Piątko Nikola
1b Stępień Gabryiela
1b Więcek Wojciech
1b Wilga Szymon
1c Fintz Wiktoria
1c Kamyszek Natalia
1c Mazurek Patrycja
1c Pogoda Oliwia
2a Mielczarek Sara
2a Rychert Klaudia
2a Rychert Weronika
2a Tomczyk Julia
2a Wirkus Roksana
2b Szreder Patrycja
2b Trepner Patrycja
2c Damaszke Kacper
2c Miłobęcka Aleksandra
2c Pogoda Wiktoria
2c Sabisch Julia
3b Szewa Roksana
3c Laszkiewicz Oliwia

- piekarz (klasa 1, klasa 3)
1a Krawczyk Adam
1b Krzemińska Alicja
1c Lewandowski Marcel
1c Sass Robert
3c Swarcewicz Cezary

- stolarz (klasa 1, klasa 2)
1a Buczyński-Sirocki Szymon
1a Kotus Mariusz
1a Sikorski Sylwester
1a Sobczak Jakub
1a Zawada Tomasz
2c Kubisiak Michał

- tapicer (klasa 1)
1a Jabłoński Hubert

Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia Rzemiosło zaprasza serdecznie Rodziców KLAS DRUGICH I TRZECICH na zebranie, które odbędzie się 22 września o godzinie 16.30. Liczymy na Państwa obecność.
Z poważaniem.
dyrektor szkoły
Dariusz Duda

1. Dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia jest możliwość ukończenia branżowej szkoły II stopnia, na podbudowie pierwszej kwalifikacji potwierdzającej kwalifikację w danym zawodzie w BSI.

2. Zgodnie z art. 141 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, można przyjąć do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

3. Zgodnie z art. 36 ust. 12 ustawy - Prawo oświatowe uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe (na podbudowie pierwszej kwalifikacji potwierdzającej kwalifikację w określonym zawodzie w branżowej szkole I stopnia).

Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia Rzemiosło zaprasza Rodziców KLAS PIERWSZYCH na zebranie, które odbędzie się 15 września o godzinie 16.30. Ponieważ oprócz spraw bieżących konieczne będzie podpisanie przez  Państwa wielu dokumentów w tym odebranie danych do dziennika Librus, liczymy na Waszą obecność.
Z poważaniem.
dyrektor szkoły
Dariusz Duda

List ministra Przemysława Czarnka do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów
– Cieszę się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Przed nami kolejne wyzwania, których celem jest stwarzanie młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju. Zależy nam na tym, by każde z naszych działań było odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, a także na wyzwania współczesności – napisał szef MEiN.

W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania Ministerstwa Edukacji i Nauki związane z unowocześnianiem procesu dydaktycznego. Wskazał na dwa programy, które będą kontynuowane w nowym roku szkolnym, czyli „Laboratoria Przyszłości” i „Poznaj Polskę”: – Głęboko wierzę w to, że nowoczesna edukacja to klucz do przyszłego wzrostu rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz przepustka do kariery zawodowej – wskazał Minister Edukacji i Nauki.

Szef resortu edukacji i nauki wspomniał o zmianach, które zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. Dotyczą one m.in. podstawy programowej, egzaminów i pragmatyki zawodowej nauczycieli. Minister Przemysław Czarnek odniósł się również do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, który w zakresie podstawowym zastąpi wiedzę o społeczeństwie: – Naszym celem jest nie tylko budzenie zainteresowania przeszłością, lecz także wyposażenie uczniów w umiejętności istotne z punktu widzenia świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Bez zdolności do krytycznej i racjonalnej oceny dziejów trudno bowiem stanowić o postawach szacunku wobec dorobku cywilizacji europejskiej – napisał.

W liście szef MEiN złożył także życzenia z okazji nowego roku szkolnego: – W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzę odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć.

Zapraszamy wszystkie pomorskie szkoły i placówki oświatowe do uczczenia pamięci o bohaterach i pomordowanych Polakach w czasie II Wojny Światowej.

Salwami oddanymi przez pancernik Schleswig-Holstein na Westerplatte, 1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. W piątek 1 września 1939 roku, jeszcze przed wschodem słońca, o godzinie 4.47 komandor Gustav Kleikamp, dowódca okrętu szkolnego Kriegsmarine Schleswig-Holstein, kotwiczącego w kanale portowym na wysokości Twierdzy Wisłoujście, wydał rozkaz otwarcia ognia z dział artylerii głównej, średniej i lekkiej okrętu w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Minutę później zabrzmiały pierwsze salwy dział okrętowych, chwilę później do ostrzału dołączyły działka przeciwlotnicze o kalibrze 20 mm. Pociski spadały na południowo-wschodnią część półwyspu.

Celem trwającej około 7 minut kanonady było zniszczenie części muru składnicy, który na tym odcinku stanowił przeszkodę dla atakującej Kompanii Szturmowej Kriegsmarine, dowodzonej przez porucznika Wilhelma Henningsena. W kierunku składnicy strzelać zaczęły również karabiny maszynowe rozlokowane wcześniej, po drugiej stronie kanału portowego, na przeciwko Westerplatte.

Ciekawe informacje historyczne można znaleźć na stronie Muzeum II Wojny Światowej:

KLIKNIJ NA LINK DO STRONY