Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy Nauczycielom, Pracownikom Szkoły i Uczniom serdeczne życzenia

wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu

oraz tego, aby podejmowany trud

był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Dyrekcja Szkoły

W zawiązku z nowymi doniesieniami na temat sytuacji epidemicznej kraju i naszego regionu, prosimy o zapoznanie się Rodziców i Uczniów z artykułem w serwisie https://gp24.pl

dotyczącym obostrzeń obejmujący miasto Słupsk oraz powiat słupski.

Link do artykułu na stronie gp24.pl

 

WYWIADÓWKI 2020/2021


Dyrektor Szkoły Branżowej RZEMIOSŁO w Słupsku ma zaszczyt zaprosić szanownych Rodziców na spotkanie organizacyjne rozpoczynając rok szkolny 2020/2021. Wywiadówki odbędą się 24 września 2021 r. wg. poniższego harmonogramu.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ (budynek ZDZ, ul. Szczecińska 57, 2 piętro)

godz. 16.00 - klasa 1A, sala nr 1

godz. 16.00 - klasa 1B, sala nr 5

godz. 16,00 - klasa 1C, sala nr 2

godzi. 16.00 - klasa 3A, sala nr 6

 

godz. 17.00 - klasa 2A, sala nr 2

godz. 17.00 - klasa 2B, sala nr 6

godz. 17.00 - klasa 2C, sala nr 1

godz. 17.00 - klasa 2D, sala nr 5

 

15 sierpnia 2020 r. przypada 100. rocznica jednej z najważniejszych bitew w dziejach ludzkości, batalii rozegranej na terenie odradzającego się po 123 latach zaborów państwa polskiego – Bitwy Warszawskiej.

Autorem ogólnej koncepcji bitwy był Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski. Faza obronna Warszawy trwała od 13-16 sierpnia 1920 r.

Bitwa Warszawska, zwana też „Cudem nad Wisłą”, była decydującym, zwycięskim starciem wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, której celem ostatecznym miał być podbój europejskich państw przez bolszewików oraz przekształcenie ich w satelickie republiki radzieckie.

Jednym z kluczowych wydarzeń bitwy było zdobycie 15 sierpnia 1920 r. przez kaliski 203 Pułk Ułanów sztabu 4 Armii Sowieckiej.

Bitwa Warszawska uznana została za 18 decydującą bitwę w dziejach świata, która uratowała Europę przed sowiecką dominacją.

Na terenie województwa pomorskiego odbędą się liczne wydarzenia edukacyjne, kulturalne, koncerty, uroczystości związane z rocznicą „Cudu nad Wisłą”.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Branżowej Szkoły I Stopnia RZEMIOSŁO w Słupsku, przyznali na koniec roku szkolnego 2019/2020 stypendia naukowe aż 27 uczniom. Młodzież otrzyma stypendia finansowe za wyniki w nauce oraz działalność na rzecz Szkoły.
Lista stypendystów:

1A
Partyga Mikołaj
1B
Czyżewska Anna
Grebienik Szymon
Kosińska Natalia
Krause Maciej
Rojewska Olimpia
Stachowicz Katarzyna
1C
Kaliszczak Michał
Roda Kacper
Romanowska Anita
Szaryk Jakub
1D
Wrocławska Weronika
2A
Janta-Lipińska Iwona
Labuda Kinga
Talenta Patryk
Sobisz Michał
Tandek Monika
3A
Dudzic Justyna
Imiołek Aleksandra
Kozioł Karolina
Łomża Alicja
Oleś Emilia
3B
Dygas Tomasz
Gnatowski Piotr
Kułakowski Dawid
Szramiak Szymon
Wachałowski Patryk
   

Stypendia są do odebrania w Sekretariacie Szkoły w piątek, 26 czerwca 2020 roku.
Gratulujemy wszystkim stypendystom!