Warszawa, 11 marca 2022 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,

Przedstawiciele Samorządów,

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

 

od kilkunastu dni za naszą wschodnią granicą trwają działania wojenne prowadzone przez Rosję przeciwko narodowi ukraińskiemu. Wydarzenia te w ogromnym stopniu wpłynęły także na sytuację w naszym kraju. Od początku wojny postawa polskiego społeczeństwa – solidarność z Ukrainą, która przejawia się przede wszystkim w bezinteresownym niesieniu pomocy – jest godna najwyższego uznania. Ogrom cierpienia jakiego doświadczają Ukraińcy jest niewyobrażalny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że naszym wspólnym zadaniem jest obecnie zapewnienie uchodźcom dogodnych warunków bytowych, umożliwienie podjęcia pracy, a także kontynuowania edukacji i nauki.

Z ogromnym szacunkiem przyglądam się zaangażowaniu Dyrektorów i Nauczycieli w proces przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do naszych szkolnych wspólnot. Zdaję sobie sprawę z tego, że podejmowane przez Państwa działania wiążą się z ogromnym wysiłkiem podyktowanym koniecznością dostosowania rzeczywistości szkolnej do obecnych wyzwań. Naszym celem jest maksymalne wsparcie Państwa w tych działaniach. W związku z tym przygotowaliśmy szereg materiałów informacyjnych oraz rekomendacji dotyczących przyjmowania uczniów ukraińskich do polskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Wprowadziliśmy również zmiany w przepisach, dzięki którym możliwe będzie łatwe i elastyczne tworzenie klas przygotowawczych.


Obecnie w parlamencie procedowany jest projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W dokumencie tym z zakresu oświaty wprowadzone zostały rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia oraz wychowania uczniom będącym obywatelami Ukrainy. W tym celu umożliwiamy tworzenie innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Pozwoli to na zwiększenie bazy miejsc na potrzeby edukacji ukraińskich dzieci. Lokalizacje te organizacyjnie będą podporządkowane szkołom lub przedszkolom. Dodatkowo wprowadzone zostaną przepisy ułatwiające zatrudnienie obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela, a także zmiany umożliwiające zwiększenie wsparcia ukraińskich uczniów przez kadrę pedagogiczną. Co istotne rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy. Wszystko po to, by pomóc ukraińskim obywatelom, którzy w wyniku wojny znaleźli się na terytorium Polski.

Szanowni Rodzice, dziękuję za Państwa aktywną postawę i gotowość do niesienia pomocy ukraińskim rodzinom. Państwa bezinteresowne zaangażowanie godne jest najwyższego uznania. Głęboko wierzę, że ta pomoc ­‒ w postaci choćby najmniejszych gestów ułatwiających przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy odnalezienie się w nowych warunkach ‒ to przykład solidarności w obliczu ludzkiej tragedii. Dziękuję również za wspieranie Dyrektorów i Nauczycieli w przygotowywaniu szkół i placówek edukacyjnych na przyjęcie ukraińskich uczniów..

Drodzy Uczniowie, jestem dumny, że z wyjątkową dojrzałością zareagowaliście na potrzeby Waszych rówieśników z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, znaleźli schronienie w naszym kraju i zdecydowali się na podjęcie edukacji w polskich szkołach. Mam nadzieję, że wspólna nauka będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i zacieśniania relacji.
Dziękuję za wszelkie gesty solidarności z ukraińskimi uczniami. To Wy będziecie dla nich przewodnikami w poznawaniu naszego kraju. Wiem, że sprostacie temu zadaniu.

Chcę Was także zapewnić, że pomimo wojny w Ukrainie, będziecie mogli w sposób niezakłócony kontynuować naukę i przygotowywać się do egzaminów. Jesteście bezpieczni, bo Polska jest ważną częścią NATO – najpotężniejszego sojuszu obronnego na świecie.

Szanowni Państwo, zapewniam o moim wsparciu i nieustających działaniach związanych z dostosowywaniem polskiego systemu oświaty do przyjmowania ukraińskich uczniów do szkół oraz placówek edukacyjnych w całym kraju. Jesteśmy otwarci na dalsze sugestie zmian legislacyjnych płynących od organów prowadzących i samorządów. Życzę Państwu siły niezbędnej do tego, aby sprostać czekającym nas wszystkich wyzwaniom.

Przed nami najważniejszy z egzaminów ‒ egzamin z człowieczeństwa.

 Z wyrazami szacunku


Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Kurs teoretycznej nauki zawodu dla zawodów: fryzjer, operator obrabiarek skrawających. Kurs trwa 3 tygodnie.

UWAGA! ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIE W FORMIE STACJONARNEJ, W BUDYNKU NASZEJ SZKOŁY W SALI NR 6, natomiast trzeci tydzień odbywa się u pracodawcy w zakładzie.

Zawody na kursie:
- fryzjer (klasy drugie i trzecie),
- operator obrabiarek skrawających (wszystkie klasy).

Termin kursu: od 14 marca do 1 kwietnia 2022 r. (pierwsze dwa tygodnie to kurs teoretyczny odbywający się w szkole, trzeci tydzień to zajęcia u pracodawcy).

Miejsce odbywanie kursu: sale lekcyjne w budynku szkoły ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk. Trzeci tydzień u pracodawcy.

Rozkład zajęć:
Zajęcia będą odbywały się od 8:00 z przerwami zgodnymi z planem lekcji i dzwonkami.

W TRAKCIE TRWANIA KURSU UCZNIOWIE NIE UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH ORAZ W CZASIE DWÓCH PIERWSZYCH TYGODNI NA PRAKTYKACH U PRACODAWCÓW.

Lista uczniów biorących dział w kursach:

- fryzjer
2A Gałecka Nikola
2A Gebel Michaela
2A Pietruszyńska Julia
2A Rak Paulina
2A Segało Weronika
2A Wielg Oliwia
2A Wilma Sandra
2A Wrześniak Katarzyna
2B Kolska Martyna
2B Kośnik Eryka
2B Maciulewicz Nikola
2B Marszałek Weronika
2B Ślusarczyk Weronika
2B Zając Amelia
2C Bilińska Nikola
2C Gąbka Oliwia
2C Godau Amadeusz
2C Hinca Dominika
2C Peplińska Julia
2C Rybak Gabriela
2C Talko Martyna
3A Adamczuk Maja
3A Budaj Nikola
3A Cybulska Julia
3A Leśko Ewa
3A Lis Katarzyna
3A Rzelek Marta
3A Szpak Wioleta
3A Tylka Marta
3B Bąk Nikola
3B Bruździńska Magdalena
3B Czyżewska Anna
3B Kosińska Natalia
3B Rojewska Olimpia
3B Rzepka Wiktoria
3B Smentoch Kinga
3B Ziemianowicz Agnieszka
3C Banc Natalia
3C Roda Kacper

- operator obrabiarek skrawających
1C Michałowski Alan
3D Pluta Gabriel

Witam.
Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców na zabrania klasowe, które odbędą się 17 marca (czwartek) w szkole. Klasy trzecie o godzinie 16.30, klasy pierwsze i drugie 17.00.
Pozdrawiam.
Dariusz Duda
dyrektor

1c Rosiak Adrian

3b Stachowicz Katarzyna

2b Marszałek Weronika

1a Szuflik Wiktoria

1c Sak Kacper

1a Mielczarek Sara

1b Ślusar Magdalena

1c Górecki Igor

2a Wrześniak Katarzyna

2b Kośnik Eryka

2b Nocoń Joanna

2c Godau Amadeusz

3a Adamczuk Maja

3b Grebienik Szymon

3b Kosińska Natalia

3b Rojewska Olimpia

3c Pieknik Gabriela

3c Romanowska Anita

3c Szaryk Jakub

3d Janta-Lipińska Angelika

Więcej o: List Ministra Edukacji i NaukiWarszawa, 21 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

od prawie dwóch lat zmagamy się z pandemią COVID-19. W sytuacji zagrożenia epidemicznego staramy się podejmować działania, które przyczyniają się do ograniczenia ryzyka zakażenia i zwiększenia bezpieczeństwa. Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły
i placówki funkcjonują w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulują ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzenie podwyższonych standardów bezpieczeństwa służy temu, aby nauka i opieka mogły odbywać się w trybie stacjonarnym
jak najdłużej. Dla rozwoju każdego dziecka – bez względu na to, na jakim etapie edukacji się znajduje – bardzo ważne jest systematyczne wsparcie nauczyciela, bezpośrednia komunikacja oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji rówieśniczych w przyjaznym otoczeniu.

Specjaliści z zakresu chorób zakaźnych podkreślają, że w walce z epidemią dużą rolę odgrywa solidarność społeczna, w tym także decyzje podjęte przez rodziców uczniów. Dlatego zwracam się z gorącym apelem o odpowiedzialne reagowanie w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych COVID-19 u Państwa dziecka. W przypadku podejrzenia zakażenia kluczowa jest konsultacja z lekarzem oraz nieposyłanie dziecka do szkoły lub przedszkola.

Jedną z zasadniczych zmian w podejściu do walki z COVID-19 jest wprowadzenie w pełni darmowych testów, które można zrealizować bez skierowania od lekarza. Dziecko można zapisać na test na koronawirusa (SARS-CoV-2) przez kwestionariusz umieszczony na stronie:https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-dziecko-na-test-na-koronawirusa.

Od 27 stycznia 2022 r. test można wykonać także w aptece, która spełnia standardy bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-dzialania-rzadu-w-odpowiedzi-na-v-fale-pandemii.

Pozostawienie w domu dziecka z objawami chorobowymi oraz konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej przyczynią się do zminimalizowania nie tylko ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, ale także innych infekcji wirusowych, w tym grypy i zachorowań grypopodobnych. Te standardowe działania profilaktyczne mają wpływ nie tylko na bezpieczeństwo zdrowotne całej społeczności szkolnej, ale także ograniczają nieobecności w szkole. Lekarz, na podstawie wywiadu oraz badania dziecka, posiada kompetencje, aby dokonać rzetelnej oceny jego stanu zdrowia i określić dalsze postępowanie. Tylko w przypadku stwierdzenia choroby zaleca konieczność pozostania w domu i dalszą rekonwalescencję.

Pragnę wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasowe działania profilaktyczne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko w szkole,
ale również poza nią. Profilaktyka, w tym szczepienia, jest skuteczną bronią nas wszystkich w walce z pandemią.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Marzena Machałek

Sekretarz Stanu

Drodzy Uczniowie.
Chciałbym Wam przypomnieć, że ferie zimowe maja się ku końcowi i rozpoczynamy naukę w 2 półroczu roku szkolnego.
Ponieważ mamy już nauczanie stacjonarne we wszystkich szkołach w Polsce, zapraszam zatem klasy starsze w najbliższy poniedziałek, a pierwsze w środę na zajęcia w budynku szkoły.

WAŻNE OGŁOSZENIE.
Nastąpiły pewne zmiany w planie lekcji. Bardzo proszę wejść na Librusa i zapoznać się z nowym planem.