Nasza szkoła kształci młodocianych pracowników. Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładach zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku. Nasi pracodawcy szkolą w różnych zawodach na terenie miasta i powiatu słupskiego. Gwarantują wysoką jakość przygotowania do zawodu i gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły i zdobyciu tytułu czeladnika. Za zajęcia praktyczne uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

SZKOŁA GWARANTUJE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ZAKŁADACH RZEMIEŚLINICZYCH!