Dzięki rozbudowanej i elastycznej ofercie zawodowej , kształci w ponad 20 zawodach takich jak: fryzjer, piekarz, kucharz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, ślusarz, tokarz, lakiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz, elektryk, fotograf, tapicer, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających sterowanych cyfrowo. Ogromnym atutem szkoły jest wynagrodzenie za wykonaną praktykę sięgającą nawet 250 złotych brutto oraz gwarancja zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym odbywa się praktyka. Ponad to organ prowadzący czyli Cech Rzemiosł Różnych funduje jednorazowe stypendia dla najlepszych uczniów za wyniki w nauce i wysoką frekwencję na zajęciach. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne u „swoich” rzemieślników, z którymi mają podpisane umowy o pracę, gdzie pod okiem mistrzów zdobywają nowe umiejętności związane z wybranym przez siebie zawodzie, poznają najnowsze technologie i przygotowują się do egzaminu zawodowego, gdzie po jego zaliczeniu zdobywają tytuł czeladnika i międzynarodowy certyfikat honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej gwarantujący wyższe zarobki. Po ukończeniu trzyletniej szkoły słuchacze mogą podjąć naukę  w branżowej szkole II stopnia mogąc zdobyć tytuł technika i zdać egzamin maturalny. Zajęcia w szkole odbywają się w ciągu trzech dni, dwa pozostałe przeznaczone są na zajęcia praktyczne u pracodawcy. Wliczają się one do ogólnego stażu pracy i późniejszej emerytury. Największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o zawody, to: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek sterowanych cyfrowo.