Komplet dokumentów niezbędnych w rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia "Rzemiosło" w Słupsku.

  1. Podanie - podanie o przyjęcie do Szkoły - do wydruku w pdfie
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Wyniki z egzaminów po szkole podstawowej.
  4. Akt urodzenia oryginał.
  5. Dwa zdjęcia.
  6. Zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań wykonywania danego zawodu.
  7. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu dla uczniów poniżej 15 roku życia oraz zgoda ich rodziców.