Więcej o: Nauczanie online przedłużone do końca...Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwca. Przypomnijmy, że o sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości uczniów i rodziców.

Drodzy Uczniowie!

W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, życzymy Wam przede wszystkim uśmiechu i jak najwięcej powodów do radości, ale także zapału do nauki oraz entuzjazmu w odkrywaniu tajemnic świata. Na drodze do mądrej dorosłości osiągajcie same sukcesy.

Pamiętajcie, że warto marzyć i czynić wszystko, by te marzenia zrealizować.

Serdecznie Was pozdrawiamy.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Branżowej I Stopnia RZEMIOSŁO w Słupsku.

Drodzy Uczniowie.

Zgodnie z wytycznymi MEN w sprawie Konsultacji dla uczniów szkół branżowych, obowiązujących od 1 czerwca br. i decyzją dyrekcji otrzymujecie możliwość odbycia Konsultacji na terenie Szkoły.

Przypominam, że takie zajęcia konsultacyjne są dla was dobrowolne, aby w nich uczestniczyć musicie poinformować swoich Nauczycieli drogą elektroniczną (Librus, email). Zajęcia będą odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz dystansu społecznego.

W trakcie Konsultacji Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji.

Obowiązkowo na każde Konsultacje dostarczacie oświadczenie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna..

Wszelkie informacje dodatkowe oraz dokumenty dotyczące konsultacji - kliknij tutaj

UWAGA!

Od 1 czerwca sekretariat Szkoły zostaje otwarty w formie stacjonarnej dla Uczniów, Rodziców i Kandydatów do szkoły  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz zasad dystansu społecznego.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej o: Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła IINiech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać ”.              /JP II/

Zachęcamy do uczczenia pamięci Świętego Jana Pawła II, poprzez refleksyjną analizę wydarzeń związanych z pontyfikatem, a także z twórczością teologiczną, filozoficzną i literacką Papieża. Inspiracją niech będzie również plenerowa wystawa Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku: To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze „być” i nasze „mieć”. Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987.

Nauczanie Jana Pawła II jest ponadczasowe. Dzisiaj, gdy w okresie pandemii koronawirusa trwa walka o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Papież niestrudzenie głosił konieczność poszanowania każdej osoby ludzkiej, szczególnie broniąc najsłabszych i bezbronnych.

Święty Jan Paweł II szerzył na całym świecie prawdę o człowieku. Odwiedził 132 kraje, krzewiąc uniwersalne wartości, zostawiając ślad w sercach i umysłach ludzi, których spotkał na swojej drodze. Wpłynął znacząco na losy Polski, Europy i świata.

Jego rola jako Człowieka, Papieża, Polaka, niekwestionowanego autorytetu moralnego jest niezaprzeczalna. Starajmy się o tym pamiętać.

Więcej o: Święto Konstytucji 3 Maja3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa.

W tym roku, inaczej niż zazwyczaj będziemy obchodzić to Święto. Nie możemy brać udziału w uroczystościach patriotycznych, możemy jednak wyeksponować na naszych budynkach flagę narodową pamiętając o szacunku i czci dla symboli narodowych.