Link do pobrania oświadczenia dla rodzica - KLIKNIJ

Terminarz Konsultacji

PONIEDZIAŁEK

Magdalena Orlicka

Poniedziałek

11.00 – 12.00

Joanna Duda

Poniedziałek

11.00 – 12.00

Dariusz Duda

Poniedziałek

11.00 – 12.00

Zbigniew Pluta

Poniedziałek

11.00 – 12.00

Fatiha Senouci-Opolska

Poniedziałek

11.00 – 12.00

 

WTOREK

Beata Rodziewicz

Wtorek

9.00 – 10.00

Krzysztof Rodziewicz

Wtorek

9.00 – 10.00

Bronisława Boczoń-Sapeta

Wtorek

11.00 – 12.00

Karolina Kaczmarkiewicz

Wtorek

11.00 – 12.00

 

ŚRODA

Robert Rodziewicz

Środa

9.00 – 10.00

Ewa Świtała

Środa

11.00 – 12.00

Andrzej Kurowski

Środa

11.00 – 12.00

Łukasz Michalczyk

Środa

11.00 – 12.00

 

CZWARTEK

Marzena Grzebieniak

Czwartek

9.00 – 10.00

Magdalena Margas

Czwartek

11.00 – 12.00

Edyta Magińska

Czwartek

11.00 – 12.00

Katarzyna Parol

Czwartek

11.00 – 12.00

Alicja Daleka

Czwartek

13.00 – 14.00

 

Procedura Konsultacji

Procedura przebywanie uczniów w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury dla Ucznia.

Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

Konsultacje są dla Ucznia dobrowolne.

Uczeń jest zobowiązany do:

 1. ustalenia terminu Konsultacji z nauczycielem przedmiotu zgodnie z podanym harmonogramem.

 2. dostarczenia w dniu odbywania się Konsultacji wypełnionej przez Rodziców ankiety - Zgoda na uczestnictwo ucznia/dziecka* w konsultacjach. (zgoda jest jednodniowa i obowiązuje wyłącznie w dniu odbywania się Konsultacji).

 3. umawiania się na Konsultacje, jeżeli nie jest chory lub w Jego domu nie przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas musi pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 4. odwołania Konsultacji odpowiednio wcześniej, w sytuacjach losowych.

 5. przynoszenia do Szkoły własnego zestawu przyborów. W Szkole nie będzie można ich pożyczać od innych Uczniów.

 6. korzystania, w drodze do i ze Szkoły, z osłony na usta i nos oraz zachowania dystansu społecznego.

 7. obowiązkowego zdezynfekowania rąk przed wejściem do Szkoły, w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiastowego umycia rąk mydłem.

 8. bezwzględnego stosowania zasad higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie, zachowania dystansu, a także unikania dotykania oczu, nosa i ust.

 9. używania własnej, przyniesionej z domu maseczki lub przyłbicy w trakcie Konsultacji i na terenie Szkoły.

 10. zwracania szczególnej uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 11. unikania większych skupisk Uczniów, zachowania dystansu podczas przebywania na korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Szkoły wynoszącego min. 1,5 metra.

 

Dyrektor

Dariusz Duda