Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzę wszystkim Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom szkoły
dużo zdrowia, wielkiej satysfakcji z wykonywanej pracy
oraz licznych sukcesów w życiu zawodowym.
Dyrektor szkoły
Dariusz Duda