W zawiązku z nowymi doniesieniami na temat sytuacji epidemicznej kraju i naszego regionu, prosimy o zapoznanie się Rodziców i Uczniów z artykułem w serwisie https://gp24.pl

dotyczącym obostrzeń obejmujący miasto Słupsk oraz powiat słupski.

Link do artykułu na stronie gp24.pl