ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

w Branżowej Szkole I Stopnia „Rzemiosło” w Słupsku

2020 rok

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.

Zebranie z rodzicami

24.09

PAŹDZIERNIK

Dzień Edukacji Narodowej

14.10

LISTOPAD

Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć

11.11

Dzień otwartej szkoły

26.11

GRUDZIEŃ

Wystawienie ocen proponowanych

do 18.12

Wigilia szkolna

do 22.12

Przerwa świąteczna- Boże Narodzenie

od 23.12 do 31.12

2021 rok

 

STYCZEŃ

Nowy rok- dzień wolny od zajęć

01.01

Trzech Króli- dzień wolny od zajęć

06.01

Wystawienie ocen śródrocznych

do 25.01

Rada pedagogiczna

28.01

Zakończenie zajęć I półrocze

29.01

LUTY

Ferie zimowe

od 1.02 do 14.02

Zebranie z rodzicami

18.02

Apel -uroczyste wręczenie stypendiów naukowych

MARZEC

Wyjście integracyjne

KWIECIEŃ

Przerwa świąteczna- Wielkanoc

1-6.04

MAJ

Majówka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01-03.05

Święto Konstytucji 3 Maja

03.05

Wystawienie ocen proponowanych

do 18.05

Dzień otwartej szkoły

20.05

CZERWIEC

Boże Ciało-dzień wolny od zajęć

03.06

Wystawienie ocen

do 18.06

Rada pedagogiczna

21.06

Zakończenie roku szkolnego

25.06

Ferie letnie

26.06-31.08