denZ okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy Nauczycielom, Pracownikom Szkoły i Uczniom serdeczne życzenia

wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu

oraz tego, aby podejmowany trud

był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Dyrekcja Szkoły

Życzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej