15 sierpnia 2020 r. przypada 100. rocznica jednej z najważniejszych bitew w dziejach ludzkości, batalii rozegranej na terenie odradzającego się po 123 latach zaborów państwa polskiego – Bitwy Warszawskiej.

Autorem ogólnej koncepcji bitwy był Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski. Faza obronna Warszawy trwała od 13-16 sierpnia 1920 r.

Bitwa Warszawska, zwana też „Cudem nad Wisłą”, była decydującym, zwycięskim starciem wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, której celem ostatecznym miał być podbój europejskich państw przez bolszewików oraz przekształcenie ich w satelickie republiki radzieckie.

Jednym z kluczowych wydarzeń bitwy było zdobycie 15 sierpnia 1920 r. przez kaliski 203 Pułk Ułanów sztabu 4 Armii Sowieckiej.

Bitwa Warszawska uznana została za 18 decydującą bitwę w dziejach świata, która uratowała Europę przed sowiecką dominacją.

Na terenie województwa pomorskiego odbędą się liczne wydarzenia edukacyjne, kulturalne, koncerty, uroczystości związane z rocznicą „Cudu nad Wisłą”.