Dyrektor i Rada Pedagogiczna Branżowej Szkoły I Stopnia RZEMIOSŁO w Słupsku, przyznali na koniec roku szkolnego 2019/2020 stypendia naukowe aż 27 uczniom. Młodzież otrzyma stypendia finansowe za wyniki w nauce oraz działalność na rzecz Szkoły.
Lista stypendystów:

1A
Partyga Mikołaj
1B
Czyżewska Anna
Grebienik Szymon
Kosińska Natalia
Krause Maciej
Rojewska Olimpia
Stachowicz Katarzyna
1C
Kaliszczak Michał
Roda Kacper
Romanowska Anita
Szaryk Jakub
1D
Wrocławska Weronika
2A
Janta-Lipińska Iwona
Labuda Kinga
Talenta Patryk
Sobisz Michał
Tandek Monika
3A
Dudzic Justyna
Imiołek Aleksandra
Kozioł Karolina
Łomża Alicja
Oleś Emilia
3B
Dygas Tomasz
Gnatowski Piotr
Kułakowski Dawid
Szramiak Szymon
Wachałowski Patryk
   

Stypendia są do odebrania w Sekretariacie Szkoły w piątek, 26 czerwca 2020 roku.
Gratulujemy wszystkim stypendystom!